Betalning

Betalning sker till vårt Pg 201626-9 efter att ni erhållit en faktura på bokat besök, ange fakturanummer som OCR-nummer vid inbetalning.

Eller gör betalningen till företagets swish konto 1232167005 och vänligen ange fakturanummer som avsändare.