Betalning

Vid bokning av behandling/aktivitet i sällskap större än 4 personer ska betalningen vara Lugna Gården tillhanda senast en vecka före behandlingstillfället. Vid avbokning fram till en vecka före behandlingstillfället återfås hela summan av behandlingskostnaden. Avbokning senare än en vecka före behandlingstillfället debiteras med hela behandlingskostnaden.

Övriga bokningar i mindre sällskap än 4 betalas snarast dock senast 48 timmar innan behandlingstillfället. Avbokning senare än 24 timmar innan behandlingstillfälle debiteras med halva behandlingskostnaden!

Betalning sker till Pg 201626-9

Vänligen skriv namn och adress som avsändare på betalningen.